Föreningen Alternativt forum E-post: info@varldsbutikenbryggan.se

©2011, Elisabeth Enger Tel 0702 - 636 637 Alternativt forum All rights reserved. Uppdaterad: 24 maj 2016

Målet med rättvis handel är social jämlikhet, skydd för miljön och en hållbar utveckling samt ekonomisk trygghet för producenter i tredje världen.

Rättvis handel ska ge producenterna, främst missgynnade småskaliga producenter i tredje världen, möjligheten att förbättra sin levnadsstandard och arbetsförhållanden.

Med ett samarbete mellan alla parter: producenter, importörer, butiker och konsumenter, ska producenternas tillgång till marknader öka och upprättas långvariga handelsförbindelser.

Förutom genom handelssamarbete med producentgrupper i Syd, arbetar aktörerna med folkbildnings- och kampanjarbete för en ökad medvetenhet kring rättvis handel.

Världsbutikerna för rättvis handel heter den svenska organisation som arbetar för en rättvisare värld genom rättvis handel. Att vara Världsbutik är ett slags rättvisemärkning av butiken. En rad kriterier måste vara uppfyllda för att en butik ska få vara med. Läs mer om Världsbutikerna!

En del av våra varor är även Rättvisemärkta enligt Fairtrade, se nedan.

Fairtrade/Rättvisemärkt är en produktmärkning. Fairtrademärkta produkter ska skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Du hittar en del Fairtradeprodukter i din livsmedelsbutik.

En del av varorna på Världsbutiken Bryggan är märkta med denna rättvisesymbol.

Täta kontakter med småskaliga producenter

Världsbutiken Bryggan köper in sitt sortiment från några olika importorganisationer. Dessa garanterar, genom täta kontakter med producenterna, att varorna produceras enligt rättvisa kriterier, att producenterna, småbönder och hantverkare, långsiktigt garanteras en tillräckligt hög inkomst.

Världsbutikerna för rättvis handel har sin egen importorganisation, The House of Fair Trade, med adress www.housefairtrade.se, från dem köper vi hantverk och livsmedel.

Vidare köper vi in livsmedel från Sackeus, som är grundat av Svenska kyrkans mission och frikyrkornas Diakonia, med adress www.sackeus.se

Andra distributörer är La Maison Afrique www.la-maison-afrique.se

Fair Monkey www.fairmonkey.se

North & South, ett litet familjeföretag som ligger i Hjo. www.northsouth-fairtrade.se

Är våra varor rättvisemärkta?

Alla parter samarbetar

för social jämlikhet

Världsbutikerna

Läs mer om Världsbu-tikerna!

Rättvis handel

Detta är rättvisemärkt