Föreningen Alternativt forum E-post: info@varldsbutikenbryggan.se

©2011, Elisabeth Enger Tel 0702 - 636 637 Alternativt forum All rights reserved. Uppdaterad: 24 maj 2016

Världsbutikerna för Rättvis handel

www.varldsbutikerna.org

Våra varor handlar vi från

Världsbutikernas importbolag House of Fair Trade

www.housefairtrade.se

Sackeus  www.sackeus.se

La Maison Afrique www.la-maison-afrique.se

Fair Monkey www.fairmonkey.se

North & South www.northsouth-fairtrade.se

Världsbutiken Bryggan är ansluten till:

Andra organisationer för rättvis handel:

Fairtrade center, ideell förening som arbetar för en rättvis internationell handel
www.fairtradecenter.se

European Fair Trade organisation
www.eftafairtrade.org

Nätverket för rättvis handel vill bland annat höja allmänhetens kunskaper om rättvis handel

www.rattvishandel.net.

Swedwatch granskar svenska företag i låglöneländer

www.swedwatch.org

Rättvisemärkt eller Föreningen för Fair trade

www.fairtrade.se

Miljöförbundet Jordens vänner
www.mjv.se

Länkskafferi: